Kaatsu udgivelser

Case report

Muscle fiber cross-sectional area is increased after two weeks of twice daily KAATSU-resistance training
T. Yasuda, T. Abe, Y. Sato, T. Midorikawa, C.F. Kearns K. Inoue, T. Ryushi, N. Ishii

 

Gratis download
Filstørrelse: Mindre end 1. MB | Fil format: PDF

Klik her for at downloade

Artikel

Hemodynamic and autonomic nervous respones to the restriction of femoral blood flow by KAATSU
H. Lida, H. Takano, K. Meguro, K. Asada, H. Oonuma, T. Morita, M. Kurano, F. Sakagami, K. Uno, K. Hirose, T. Nagata, K. Takenaka, J. Suzuki, Y. Hirata, T. Furuichi, F. Eto, R. Nagai, Y. Sato, T. Nakajima
 

Gratis download
Filstørrelse: Mindre end 1. MB | Fil format: PDF

Klik her for at downloade

Case report

KAATSU-walk training increases serum bone-specific alkaline phosphatase in young men
M.D. Beekley, Y. Sato, T. Abe

 

Gratis download
Filstørrelse: Mindre end 1. MB | Fil format: PDF

Klik her for at downloade

KAATSU-trænings effekt på hæmostate hos raske individer

Formål

KAATSU-træningen udføres under manipulation af muskelblodomløbet med et specialdesignet bælte (KAATSU-bælte), som formår at skabe blodansamlinger i blodkarrene ved at begrænse blodets tilbagevenden. Ingen tidligere undersøgelser har imidlertid undersøgt virkningerne af KAATSU-træning på hæmostase. Formålet med den foreliggende undersøgelse var at undersøge akutte virkninger af KAATSU-træning på hæmostase, herunder fibrinolytiske reaktioner hos raske forsøgspersoner.

Metode

To protokoller er blevet udført. (1) 6 raske mænd (gennemsnitsalder = 48 ± 5 år) udførte KAATSU (160 mmHg) på begge lår I 15 minutter og derefter KAATSU-træning kombineret med aerobiske lavintensitets ben- og fod-øvelser i ~10 minutter i hypobarisk kammer, som imiterer 2,4 km flyvning. (2) 7 andre mænd (gennemsnitsalder = 30 ± 4 år) udførte øvelser med benpres (30% 1 RM) med og uden KAATSU på begge lår 24 timer efter hviletilstand. Der blev taget blodprøver i hviletilstand, akkurat efter KAATSU, under øvelser med og uden KAATSU og efter øvelserne. Til undersøgelsen af blodfibrinolyse blev der fastsat typen af tissue plasminogen activator (tPA) aktivitet eller antigen, plasminogen activator inhibitor (PAI)-1 aktivitet eller antigen, fibrin-degraderingsprodukter (FDP) og D-dimer. Protrombintid (PT) og trombocyttælinger blev også målt.

Resultater

(1) I hypobarisk kammer øgede KAATSU alene signifikant tPA-aktiviteten, mens PAI-1-aktivitet forblev uforandret. Akkurat efter øvelsen steg tPA-aktivitet signifikant. (2) Under øvelserne kombineret med KAATSU 24 timer efter hviletilstand steg tPA antigen signifikant i forhold til kontroløvelserne, men PAI-1 antigen var uforandret. I ingen af tilfældene inducerede KAATSU-træning fibrindannelse, som vurderet af fibrin D-dimer og FDP.

Konklusion

Denne undersøgelse indikerer, at potentielt gavnlige forandringer forekommer i fibrinolytiske faktorer efter KAATSU og KAATSU-træning blandt raske individer. 

Læs mere her 

 


 

Virkningen af en enkel omgang lavintens KAATSU

Virkningen af en enkel omgang lavintens KAATSU-modstandstræning på markørerne for knogleomsætning hos unge mænd.

Traditionelle højtintense modstandstræningsprogrammer har vist en positiv effekt på knoglemetabolisme. KAATSU-modstandstræning, hvor man kombinerer lavintens og højintens modstandstræning med vaskulær begræsning, fremskynder muskelhypertrofi, men fordelene ved denne type træning på knogler er ikke blevet fastsat. Formålet er at undersøge virkningerne af akut (1 omgang) KAATSU-træning for strække- og bøjemuskler i knæene på serum knoglebiomarkører hos unge mænd i alderen 18-30 år.

Læs mere her

 


 

Daglig ændring af muskelstyrke

Daglig ændring af muskelstyrke og MRI-målt skeletmuskelstørrelse i løbet af 7 dages KAATSU-modstandstræning: Et casestudie.

Formålet var at undersøge de daglige muskelhypertofiske og styrkemæssige reaktioner på en uges to gange daglig KAATSU-træning og at følge indikatorerne for muskelskader og betændelse på en daglig basis for en enkel forsøgsperson. KAATSU-træning resulterede i en 3,1% øgning i muskelbens-CSA efter 7 dages træning. Både MRI-målt maksimum quadricepmuskels tværsnitsområde (Q-CSA max) og muskelvolumen viser en øgning efter den første dags KAATSU-træning og bliver ved med at stige resten af træningsperioden.

Læs mere her

 


 

Træthedskarakteristika

Træthedskarakteristika under maksimale koncentriske udstrækningsøvelser for benet med blodomløbsbegrænsning.

Lavintens modstandstræning kombineret med begrænsning af blodgennemstrømningen har vist sig at fremkalde hormonelle og neuromuskulære reaktioner svarende til reaktioner ved højintens modstandstræning. Træthedskarakteristika under modstandstræning med begrænset blodgennemstrømning mangler dog at blive afklaret. Derfor har vi målt maksimale frivillige drejningsmomentværdier under isokinetiske koncentriske benstræk ved 30 gentagelser på 180° med enten blodgennemstrømningsbegrænsning (BFR) eller uden nogen begrænsning (CON) blandt otte raske voksne.

Læs mere her

 


 

Skeletmuskelstørrelse og skeletmuskelstyrke øges

Skeletmuskelstørrelse og -styrke øges efter gåtræning med begrænset blodgennemstrømning i benmusklen: implikationer for træningens varighed og hyppighed.

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvordan daglig gåtræning med begrænset blodgennemstrømning (KAATSU) påvirker lårmusklens størrelse og styrke. Tolv unge mænd udførte gåtræning: seks af dem udførte KAATSU-gåtræning og de andre seks udførte ikke KAATSU-gåtræning (kontrolgruppen). Træningen fandt sted en gang dagligt, seks dage om ugen i tre uger.

Læs mere her

 


 

Hurtigt øgning af plasma væksthormon

Hurtig øgning af plasma væksthormon efter lavintens modstandstræning med vaskulær okklusion.

Hormonelle og inflammatoriske reaktioner af lavintens modstandstræning med vaskulær okklusion blev undersøgt. De seks deltagere udførte en bilateral benstræksøvelse i siddende stilling med den nærmeste ende af deres lår komprimeret på 214 +/- 7,7 (SE) mmHg under øvelsen med en tourniquet.

Læs mere her

 


 

Ben-specifik alkalisk fosfatase hos unge mænd

KAATSU-gåtræning øger serum ben-specifik alkalisk fosfatase hos unge mænd.

Tidligere undersøgelse har vist, at højintens modstandstræning fører til en øgning af knogletætheden samt en øgning af serummålinger i knogleomsætningen såsom ben-specifik alkalisk fosfatase (BAP). Medium-intens eller lavintens træning (såsom at gå) resulterer ikke i disse forandringer. Dog har lavintens træning kombineret med blodgennemstrømningstræning (KAATSU) vist fremskridt i ben- og muskelrehabiliteringsindstillinger.

Læs mere her

 


 

Hæmostatiske og inflammatoriske reaktioner på blodgennemstrømnings-begrænsende træning hos patienter med iskæmisk hjertesygdom

Lav-intens modstandstræning kan effektivt fremkalde muskelhypertrofi og øge styrke, når det kombineres med moderat begrænsning af blodgennemstrømningen (BFR). Eftersom denne type motion ikke kræver, at man skal løfte tunge vægte, kan det være godt for hjerterehabilitering, hvor det er anbefalet, at man inkluderer begrænsningstræning. Selvom tidligere undersøgelser med raske deltagere har vist en relativ sikkerhed ved BFR-træning, kan vi ikke udelukke risikoen for ugunstige virkninger hos patienter med kardiovaskulære sygdomme. Derfor havde vi til formål at undersøge hæmostatiske og inflammatoriske reaktioner på BFR-træning hos patienter med iskæmisk hjertesygdom (IHD).

Læs mere her

 


 

Virkningerne af modstandstræning

Virkninger af modstandstræning kombineret med vaskulær okklusion på muskelfunktionen hos atleter.

Det blev undersøgt, hvilke virkninger modstandstræning med vaskulær okklusion har på muskelfunktionen hos veltrænede atleter. 17 elite rugbyspillere deltog i 8-ugers træning af bøjemusklerne i knæene.

Læs mere her 

 


 

Hæmodynamiske reaktioner under simuleret vægtløshed

Hæmodynamiske reaktioner under simuleret vægtløshed af et 24-timers sengeleje med hovedet nedad og med KAATSU blodgennemstrømningsbegrænsning.

KAATSU-træning er en unik metode til at træne muskler ved at begrænse venøs blodgennemstrømning og kan anvendes til at forhindre muskelatrofi under rumfart. KAATSU’s effekt ved vægtløshed har dog været ukendt. Derfor har vi undersøgt de hæmodynamiske reaktioner på KAATSU ved simuleret vægtløshed (6° hoved nedad-tilt i 24 timer, n=8) og sammenlignet dem med KAATSU i siddende stilling før sengeleje.

Læs mere her 

 


 

Journal of Sports Sciences

Muskelaktivering under lavintense muskelsammentrækninger med begrænset blodgennemstrømning.

Vi undersøgte muskelaktivering under lavintense muskelsammentrækninger med en moderat begrænsning af blodgennemstrømning og en komplet okklusion af blodgennemstrømning. Unilaterale sammentrækninger af albue-bøjemusklen (20% af 1-RM) blev udført i eksperiment 1 (30 sammentrækninger), eksperiment 2 (3 set x 10 sammentrækninger) og eksperiment 3 (30 sammentrækninger efterfulgt af 3 set x 15 sammentrækninger) med moderat begrænsning, komplet okklusion af blodgennemstrømning eller ikke-begrænset blodgennemstrømning (kontrol).

Læs mere her 

 


 

Journal of Electromyography and Kinesiology

Neuromuskulær træthed efter lavintens dynamisk træning med eksternt anvendt vaskulær begrænsning.

Denne artikel undersøger neuromuskulær træthed efter lavintens modstandstræning med vaskulær begrænsning (VR) og uden vaskulær begrænsning (kontrol, CON). 14 mænd deltog i to eksperimentelle forsøg (VR og CON) med 48 timer imellem. Hver deltager udførte to isometriske, maksimale frivillige sammentrækninger (MVCs) før og efter fem set af 20 dynamiske, konstant eksterne modstandsøvelser med ben-strækkemusklen (DCER-EX).

Læs mere her 

 


 

KAATSU-træningens historie og fremtid

KAATSU-træning indebærer begrænsning af blodgennemstrømning til den aktive muskel og er resultatet af knap 40 års eksperimentering med det formål at øge muskelmasse. KAATSU-træning består af lavintens modstandstræning, mens et relativt let og fleksibelt bælte er placeret på den nærmeste del af ens nedre eller øvre kropsdele, hvilket giver et passende overfladisk tryk. KAATSU-træning bør ikke forveksles med træning under iskæmiske tilstande, som tidligere rapporteret.

Læs mere her

 

 


 

Antropometri til at vurdere muskelstørrelse

Den gyldne standard, når man skal vurdere muskelstørrelse (tværsnits-areal og -volumen), har tidligere været magnetisk resonans scanning (MRI) og computertomografi (CT), men disse processer er meget dyre og kræver generelt en medicinsk facilitet, og i nogle tilfælde af CT kan man blive udsat for høje niveauer af stråling. Fremkomsten af B-mode ultralyd med enkle antropometriske målinger, såsom omkreds, kan muligvis give en hurtigere, gyldigere, mere pålidelig og omkostningseffektiv metode til at estimere en muskels tværsnitsareal (CSA) og følge forandringerne i musklens CSA efter træning.

Læs mere her 

 


 

2 uger, 2 gange dagligt

Muskelfibrenes tværsnitsareal (CSA) øges efter to ugers KAATSU-modstandstræning, to gange dagligt.

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge effekten af lavintens (20% af 1 RM) modstandstræning (LIT) kombineret med begrænsningen af muskulær venøs blodgennemstrømning (KAATSU) på muskelfibrenes størrelse ved at bruge en biopsiprøve.

Læs mere her 

 


 

8 dages KAATSU-modstandstræning

Otte dages KAATSU-modstandstræning forbedrede sprint men ikke hop hos mandlige universitetsatleter (track and field).

Formålet med denne undersøgelse var, at se hvilke virkninger KAATSU-modstandstræning på kort sigt har på skeletmusklers størrelse samt på universitetsatleters sprint/hop-præstationer.

Læs mere her 

 


 

Akut væksthormonsrespons

Akut væksthormonsrespons på lavintense KAATSU-modstandsøvelser: en sammenligning mellem arm og ben.

Træning er en stærk stimulus for GH-sekretion. Det er dog uklart, om træningsfremkaldt GH-frigørelse er anderledes i forskellige muskelgrupper, f.eks. arme og ben, når træningen udføres ved præcis samme intensitet.

Læs mere her 

 


 

Virkningerne ved lavintens KAATSU-modstandstræning

KAATSU-træning fremkalder muskeltrofi og styrker muskler hos atleter og raske deltagere gennem kortsigtet og lavintens træning.

Denne undersøgelse går i dybden med virkningerne af lavintens KAATSU-modstandstræning på  skeletmusklers størrelse/styrke samt udholdenhedskapaciteten for patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Læs mere her